Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-02-14

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie krypty znajdujące się w moim sercu i ciele są natychmiast opróżnione i zlikwidowane, a usunięte z nich widma wszystkich pokoleń mojej rodziny są natychmiast odesłane w Świat Ducha lub unicestwione na zawsze.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie krypty znajdujące się w jej/jego sercu i ciele są natychmiast opróżnione i zlikwidowane, a usunięte z nich widma wszystkich pokoleń jej/jego rodziny są natychmiast odesłane w Świat Ducha lub unicestwione na zawsze.

 

Tajemnica, której nie wolno wyjawić – wstydliwy sekret krewnego, strata lub niesprawiedliwość. Ukrywana w sobie jak w sekretnym grobowcu, w krypcie – jest to widmo, tajemnica innej osoby, która w nieświadomości rodzica przechodzi do nieświadomości dziecka, z jednego pokolenia na drugie. To trochę tak, jakby jakiś źle pochowany zmarły nie był w stanie usiedzieć w grobie, podniósł płytę i poszedł się skryć w krypcie, we wnętrzu jakiegoś członka rodziny, w jego sercu, ciele i manifestował się poprzez niego by przypomnieć o sobie i o jakimś określonym wydarzeniu.