Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-03-04

  
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystko to, co destrukcyjne, szkodliwe, perfidne, skandaliczne, kompromitujące ukrywane, z powodu lojalności rodzinnej, w moim życiu i w życiu wszystkich pokoleń mojej rodziny jest teraz, zawsze i na zawsze wyczyszczone.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystko to, co destrukcyjne, szkodliwe, perfidne, skandaliczne, kompromitujące ukrywane, z powodu lojalności rodzinnej, w jej życiu i w życiu wszystkich pokoleń jej rodziny jest teraz, zawsze i na zawsze wyczyszczone.

 

Z pokolenia na pokolenie jest przekazywane coś, o czym nie wolno zapomnieć, nie może być wymazane z pamięci i nie wolno o tym mówić a może powodować powtarzalność poważnych chorób.