Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-07-10

Poprawiono / uzupelniono – 2024-01-12

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że moje serce i serca moich zstępnych są od teraz, zawsze i na zawsze przepełnione szacunkiem, miłością i mądrością.
 
 
Intencja dla Twoich zstępnych:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że jej serce i serca jej zstępnych są od teraz, zawsze i na zawsze przepełnione szacunkiem, miłością i mądrością.
 
 
Miłość- silna więź, jaka łączy ludzi sobie bliskich. Prawdziwa miłość możliwa jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy płynie z głębi naszej duchowej istoty. Taka miłość nigdy nie ulega zmianie w przeciwieństwie do tego, co często nazywamy miłością, a jest tylko chwilowym zauroczeniem, pożądaniem, przywiązaniem, zaangażowaniem, żądzą lub jeszcze czymś innym.
 
Nie każdy ma to szczęście urodzić się z darem miłości płynącej z głębi serca. Możemy to zmienić robiąc sobie zabiegi z wyżej podaną intencją. Niestety zabiegi te są całkowicie bezskuteczne w przypadku robienia ich innej osobie. Nie dotyczy to naszych dzieci, które mają nastawienia po nas, pod warunkiem, że my mamy ten temat przepracowany. Podobnie nie dotyczy to również kolejnych zstępnych (wnuków, prawnuków,…) pod warunkiem, że wszyscy wcześniejsi zstępni mają także ten temat przepracowany.
 
Osoby, których serca nie są całkowicie wypełnione miłością posiadają wątpliwy dar rzucania świadomych i nieświadomych klątw. Każda ich negatywna myśl skierowana w kierunku kogoś lub czegoś działa jak klątwa. Siła takiej klątwy jest odwrotnie proporcjonalna do ilości miłości wypełniającej sercu. Inaczej mówiąc im więcej miłości w sercu tym klątwa jest słabsza. W przypadku osób posiadających serca pełne miłości rzucenie, przez nie osobiście, klątwy jest praktycznie niemożliwe.