2021-07-02

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie ograniczenia i blokady nałożone na mój umysł i na umysły moich przodków upośledzające teraz mój umysł, są natychmiast i na zawsze usunięte.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie ograniczenia i blokady nałożone na jej umysł i na umysły jej przodków upośledzające teraz jej umysł, są natychmiast i na zawsze usunięte.