Data pierwszego upublicznienia tematu – 2021-07-02

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie ograniczenia i blokady, kiedykolwiek nałożone na mój umysł i na umysły moich wstępnych, upośledzające mój umysł i umysły moich zstępnych są teraz, zawsze i na zawsze usunięte.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie ograniczenia i blokady, kiedykolwiek nałożone na jej umysł i na umysły jej wstępnych, upośledzające jej umysł i umysły jej zstępnych są teraz, zawsze i na zawsze usunięte.