Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-04-01

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że pomiędzy mną i pozostałymi członkami rodziny wymieniane wszystkimi zmysłami komunikaty, są zawsze zestrojone i uzupełniające się.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że pomiędzy nią i pozostałymi członkami rodziny wymieniane wszystkimi zmysłami komunikaty, są zawsze zestrojone i uzupełniające się.
 
 
Zaburzenia komunikacji w rodzinie, gdzie wysyłane komunikaty są ze sobą sprzeczne – np. werbalnie wyraża się jedno, a językiem ciała coś innego.