Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-06-08

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszelkie przyrzeczenia moich wstępnych obciążające mnie i moich zstępnych są teraz, zawsze i na zawsze anulowane.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszelkie przyrzeczenia jej wstępnych obciążające ją i jej zstępnych są teraz, zawsze i na zawsze anulowane.
 
 
Niedotrzymanie danego słowa mści się na kolejnych pokoleniach.