Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-03-04

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie moje i wszystkich pokoleń mojej rodziny nierozliczone rachunki rodzinne i niespłacone długi przeszłości są teraz i na zawsze spłacone, rozliczone i wymazane.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie jej i wszystkich pokoleń jej rodziny nierozliczone rachunki rodzinne i niespłacone długi przeszłości są teraz i na zawsze spłacone, rozliczone i wymazane.
 
 
Kto w rodzinie jest po stronie zysków, a kto po stronie strat – kto ma nadwyżkę, a kto dług, a także zobowiązania lub zasługi. Gdy ten bilans się nie zgadza, w kolejnych pokoleniach pojawiają się liczne problemy.