Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-03-25

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że w mojej rodzinie i we wszystkich wcześniejszych pokoleniach mojej rodziny wszystkie rytuały pogrzebowe są odprawione prawidłowo.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że w jej rodzinie i we wszystkich wcześniejszych pokoleniach jej rodziny wszystkie rytuały pogrzebowe są odprawione prawidłowo.

 

Nieodprawione lub źle odprawione rytuały pogrzebowe mogą się mścić na żyjących członkach rodziny.