Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-12-14

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie negatywne tradycje moje, mojej rodziny i mojego środowiska są natychmiast naprawione lub zapomniane na zawsze.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie negatywne tradycje jej, jej rodziny i jej środowiska są natychmiast naprawione lub zapomniane na zawsze.
 
 
Przekazywane z pokolenia na pokolenie treści takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne, uznane przez daną zbiorowość za społecznie ważne dla jej współczesności i przyszłości.