Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-08-16

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że ja i wszystkie pokolenia mojej rodziny są teraz i zawsze wolne od wszelkich przekazanych nam niebezpiecznych i nieprawidłowych zasad, poglądów i ideałów.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że ona i wszystkie pokolenia jej rodziny są teraz i zawsze wolne od wszelkich przekazanych im niebezpiecznych i nieprawidłowych zasad, poglądów i ideałów.
 
 
Pomaga uwolnić się od niebezpiecznych i nieprawidłowych zasad, poglądów i ideałów.