Data pierwszego upublicznienia tematu – 2024-01-02

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszelkie negatywne następstwa zerwanych więzi z matką, spowodowane fizycznym lub psychicznym oddaleniem się mojej matki ode mnie, są teraz i na zawsze odtworzone i od teraz wprowadzają pełną równowagę w moje życie, wolne od uczucia oddzielenia i separacji.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszelkie negatywne następstwa zerwanych więzi z matką, spowodowane fizycznym lub psychicznym oddaleniem się jej matki od niej, są teraz i na zawsze odtworzone i od teraz wprowadzają pełną równowagę w jej życie, wolne od uczucia oddzielenia i separacji.
 
 
Jeżeli wczesna więź z matką zostaje przerwana, naszym naturalnym stanem umysłu może się stać lęk, poczucie braku i nieufność. Brak łączności między matką i dzieckiem może być źródłem licznych życiowych problemów, zarówno wtedy, gdy zerwanie więzi jest całkowite (porzucenie, śmierć) jak i wtedy, gdy więź zostaje zerwana na jakiś czas i później nie jest prawidłowo odbudowana.
Zerwanie więzi może być na planie fizycznym lub/i duchowym.