Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-04-25

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystko to, co jest nieprawidłowe, fałszywe, patologiczne, destrukcyjne, ograniczające w mojej współświadomości i współświadomości mojej rodziny jest teraz i zawsze zamienione na prawidłowe, konstruktywne, inspirujące.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystko to, co jest nieprawidłowe, fałszywe, patologiczne, destrukcyjne, ograniczające w jej współświadomości i współświadomości jej rodziny jest teraz i zawsze zamienione na prawidłowe, konstruktywne, inspirujące.

 

Podświadomość jednej osoby komunikuje się z podświadomością drugiej w przestrzeni współświadomej.