Data pierwszego upublicznienia tematu – 2021-06-25

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że ja i wszystkie moje pokolenia są, teraz i zawsze, wolne od wszelkich wywrotowych, chorobotwórczych, krzywdzących, bezsensownych, uciążliwych, konfliktujących wzorców postępowania.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), ), która sprawia, że ona i wszystkie jej pokolenia są, teraz i zawsze, wolne od wszelkich wywrotowych, chorobotwórczych, krzywdzących, bezsensownych, uciążliwych, konfliktujących wzorców postępowania.
 
 
Ustalone i zaakceptowane na mocy jakiegoś przepisu lub zwyczaju sposoby postępowania.