Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-05-12

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystko to, co czyni restrykcyjnymi, ograniczającymi, krępującymi wzorce mojej struktury rodzinnej i wzorce struktury rodzinnej wszystkich moich pokoleń, jest teraz i na zawsze zamienione na prawidłowe, otwierające na nowe możliwości i kierunki.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystko to, co czyni restrykcyjnymi, ograniczającymi, krępującymi wzorce jej struktury rodzinnej i wzorce struktury rodzinnej wszystkich jej pokoleń, jest teraz i na zawsze zamienione na prawidłowe, otwierające na nowe możliwości i kierunki.
 
 
Z pokolenia na pokolenie jest przekazywane coś, co może powodować powtarzalność różnych sytuacji np. wypadków, rozwodów, samobójstw, … .