Datak pierwszego upublicznienia tematu – 2021-05-10

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie kiedykolwiek rzucone przeze mnie uroki są natychmiast, teraz i na zawsze zlikwidowane, wszystkie krzywdy przez nie wyrządzone są natychmiast zadośćuczynione, szkody natychmiast naprawione, straty natychmiast i bezpiecznie zrekompensowane w najbardziej odpowiedniej i korzystnej formie dla pokrzywdzonych, a ja tracę na zawsze moc ich rzucania.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla.. (przedstaw jednoznacznie osobę, która rzuciła urok), która sprawia, że wszystkie kiedykolwiek rzucone przez nią uroki są natychmiast, teraz i na zawsze zlikwidowane, wszystkie krzywdy przez nie wyrządzone są natychmiast zadośćuczynione, szkody natychmiast naprawione, straty natychmiast i bezpiecznie zrekompensowane w najbardziej odpowiedniej i korzystnej formie dla pokrzywdzonych, a ona traci na zawsze moc ich rzucania.
 
 
Urok – negatywna siła mogąca komuś lub czemuś szkodzić.