Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-11-16

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która zawsze i na zawsze uniemożliwia mi rzucenie uroku.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która zawsze i na zawsze uniemożliwia jej rzucenie uroku.
 
 
Rzucenie uroku na coś lub na kogoś jest działaniem najczęściej nieuświadomionym. Rzucony urok, do momentu całkowitego jego zdjęcia, negatywnie oddziałuje na rzucającego i na jego ofiarę.