Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-06-08

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że gospodarka wodno-elektrolitowa mojego organizmu jest teraz i zawsze prawidłowa.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że gospodarka wodno-elektrolitowa jej organizmu jest teraz i zawsze prawidłowa.
 
 
Gospodarka wodno-elektrolitowa organizmu – zespół regulujących stężenie roztworów elektrolitów i związków organicznych w płynach ustrojowych oraz ich objętość, a także utrzymanie równowagi wodnej organizm.