Data pierwszego upublicznienia tematu – 2022-01-15

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie czynniki umożliwiające pełną likwidację wszystkich szkód wyrządzonych, w moim organizmie, przez chorobę COVID są aktywne i skutecznie naprawiają wszystkie wyrządzone szkody.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie czynniki umożliwiające pełną likwidację wszystkich szkód wyrządzonych, w jej organizmie, przez chorobę COVID są aktywne i skutecznie naprawiają wszystkie wyrządzone szkody.