Data pierwszego upublicznienia tematu – 2022-01-15

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie czynniki umożliwiające zakażenie mnie koronawirusem lub jego mutacjami i zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i śmierci, w momencie kontaktu z nimi, są natychmiast zneutralizowane.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie czynniki umożliwiające zakażenie jej koronawirusem lub jego mutacjami i zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i śmierci, w momencie kontaktu z nimi, są natychmiast zneutralizowane.