Data pierwszego upublicznienia tematu – 2024-06-13

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia,że wszystko to, co zaburza prawidłowy przepływ wszelkich płynów ustrojowych, psuje ich jakość i uniemożliwia optymalizację ich objętości, w moim organizmie jest systematycznie, bezpiecznie i trwale naprawiane, a co zbędne jest neutralizowane i wydalane całkowicie, skutecznie, szybko, zawsze i na zawsze.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia,że wszystko to, co zaburza prawidłowy przepływ wszelkich płynów ustrojowych, psuje ich jakość i uniemożliwia optymalizację ich objętości, w jej organizmie jest systematycznie, bezpiecznie i trwale naprawiane, a co zbędne jest neutralizowane i wydalane całkowicie, skutecznie, szybko, zawsze i na zawsze.
 
 
Płyny ustrojowe to wodny roztwór substancji elektrolitowych i nieelektrolitowych, znajdujących się w naszym organizmie. Są to najogólniej mówiąc, wszystkie płyny, które przepływają przez organizm człowieka, od krwi aż po łzy czy mocz.