Data pierwszego upublicznienia tematu – 2021-04-26

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że mój wiek biologiczny wynosi … (np.18 ) lat.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że jej wiek biologiczny wynosi … (np.18 ) lat.
 
 
Obok wieku metrykalnego każdy organizm charakteryzuje wiek biologiczny, nazywany też wiekiem metabolicznym, który pokazuje, na ile lat rzeczywiście czuje się dany człowiek. Dwie osoby tej samej płci o identycznej dacie urodzenia mogą wyglądać i czuć się zupełnie inaczej. Wiek biologiczny i metrykalny mogą się znacznie różnić.