Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-08-06

 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszelkie kiedykolwiek jej wyrządzone zło jest teraz i zawsze naprawione i zadośćuczynione, a wszystkie negatywne skutki tych działań wracają do tych, którzy to zło świadomie czynili, zlecali lub akceptowali.
 
 
Czyniąc zło pamiętaj, że na pewno za to zapłacisz. Zastanów się, czy warto to robić..