Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-08-06

 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszelkie kiedykolwiek wyrządzone przez nią zło jest teraz i zawsze całkowicie naprawione, zadośćuczynione i na zawsze zapomniane.
 
 
Każde kiedykolwiek i komukolwiek uczynione zło zawsze jest przy tobie. Masz okazję pozbyć się tego balastu i naprawić wyrządzone krzywdy.